კატეგორიის გარეშე

1.50

ალმასის ბორები

0 out of 5
(0)

ალმასის ბორები AZ

ქვეყანა: ამერიკა

ფასი: 1 ცალი – 1.30 ლარი / 5 ცალი – 6.50 ლარი

კალათაში დამატებაშედარება
14.00

ბელოდეზი

0 out of 5
(0)

ნატრიუმის ჰიპოქლორიდის 5.2% ხსნარი.

კალათაში დამატებაშედარება
30.00

დევიტ C

0 out of 5
(0)

ძლიერმოქმედი სადევიტალიზაციო პასტა პარაფორმალდეჰიდის ფუძეზე.

კალათაში დამატებაშედარება
8.00

დენტინის პასტა დროებითი

0 out of 5
(0)

შემადგენლობა: თუთიასულფატური ცემენტის ფხვნილი, მღებავი ნივთიერება, პლასტიფაქტორი.

შეფუთვა: 50 გრ.

კალათაში დამატებაშედარება
25.00

ენდოგელი #2 ედტა

0 out of 5
(0)

არხების ქიმიურ-მექანიკური დასამუშავებელი გელი. გელი #2 ედტა, პეროქსიდი 10%.

შეფუთვა: 3 გრ.

კალათაში დამატებაშედარება
38.00

ვიედენტი პასტა პასტა

0 out of 5
(0)

არხის მუდმივი საბჟენი მასალა. ეფექტურად გამოიყენება მწვავე, ქრონიკული პულპიტების და მწვავე აპიკალური პერიოდონტიტების მუდმივ საბჟენ მასალად გუდაპერჩასთან ერთად.

კალათაში დამატებაშედარება
25.00

კრეზოდენტი

0 out of 5
(0)

არხის მუდმივი საბჟენი მასალა პარაქლორფენოლის ფუძეზე.

კალათაში დამატებაშედარება
55.00

ტიედენტი

0 out of 5
(0)

ასტიმულირებს პერიაპიკალური ქსოვილების რეგენერაციას პროცესებს, უზრუნველყოფს ანთების საწინააღმდეგო მოქმედებას.

კალათაში დამატებაშედარება
15.00

უნიცემი ცემენტი

0 out of 5
(0)

უნივერსალური თუთია ფოსფატური ცემენტი

კალათაში დამატებაშედარება

ალმასის ბორები

0 out of 5
(0)

ალმასის ბორები AZ

ქვეყანა: ამერიკა

ფასი: 1 ცალი – 1.30 ლარი / 5 ცალი – 6.50 ლარი

ბელოდეზი

0 out of 5
(0)

ნატრიუმის ჰიპოქლორიდის 5.2% ხსნარი.

დევიტ C

0 out of 5
(0)

ძლიერმოქმედი სადევიტალიზაციო პასტა პარაფორმალდეჰიდის ფუძეზე.

დენტინის პასტა დროებითი

0 out of 5
(0)

შემადგენლობა: თუთიასულფატური ცემენტის ფხვნილი, მღებავი ნივთიერება, პლასტიფაქტორი.

შეფუთვა: 50 გრ.

ენდოგელი #2 ედტა

0 out of 5
(0)

არხების ქიმიურ-მექანიკური დასამუშავებელი გელი. გელი #2 ედტა, პეროქსიდი 10%.

შეფუთვა: 3 გრ.

ვიედენტი პასტა პასტა

0 out of 5
(0)

არხის მუდმივი საბჟენი მასალა. ეფექტურად გამოიყენება მწვავე, ქრონიკული პულპიტების და მწვავე აპიკალური პერიოდონტიტების მუდმივ საბჟენ მასალად გუდაპერჩასთან ერთად.

კრეზოდენტი

0 out of 5
(0)

არხის მუდმივი საბჟენი მასალა პარაქლორფენოლის ფუძეზე.

ტიედენტი

0 out of 5
(0)

ასტიმულირებს პერიაპიკალური ქსოვილების რეგენერაციას პროცესებს, უზრუნველყოფს ანთების საწინააღმდეგო მოქმედებას.

უნიცემი ცემენტი

0 out of 5
(0)

უნივერსალური თუთია ფოსფატური ცემენტი

ალმასის ბორები

0 out of 5
(0)

ალმასის ბორები AZ

ქვეყანა: ამერიკა

ფასი: 1 ცალი – 1.30 ლარი / 5 ცალი – 6.50 ლარი

ბელოდეზი

0 out of 5
(0)

ნატრიუმის ჰიპოქლორიდის 5.2% ხსნარი.

დევიტ C

0 out of 5
(0)

ძლიერმოქმედი სადევიტალიზაციო პასტა პარაფორმალდეჰიდის ფუძეზე.

დენტინის პასტა დროებითი

0 out of 5
(0)

შემადგენლობა: თუთიასულფატური ცემენტის ფხვნილი, მღებავი ნივთიერება, პლასტიფაქტორი.

შეფუთვა: 50 გრ.

ენდოგელი #2 ედტა

0 out of 5
(0)

არხების ქიმიურ-მექანიკური დასამუშავებელი გელი. გელი #2 ედტა, პეროქსიდი 10%.

შეფუთვა: 3 გრ.

ვიედენტი პასტა პასტა

0 out of 5
(0)

არხის მუდმივი საბჟენი მასალა. ეფექტურად გამოიყენება მწვავე, ქრონიკული პულპიტების და მწვავე აპიკალური პერიოდონტიტების მუდმივ საბჟენ მასალად გუდაპერჩასთან ერთად.

კრეზოდენტი

0 out of 5
(0)

არხის მუდმივი საბჟენი მასალა პარაქლორფენოლის ფუძეზე.

ტიედენტი

0 out of 5
(0)

ასტიმულირებს პერიაპიკალური ქსოვილების რეგენერაციას პროცესებს, უზრუნველყოფს ანთების საწინააღმდეგო მოქმედებას.

უნიცემი ცემენტი

0 out of 5
(0)

უნივერსალური თუთია ფოსფატური ცემენტი

ალმასის ბორები

0 out of 5
(0)

ალმასის ბორები AZ

ქვეყანა: ამერიკა

ფასი: 1 ცალი – 1.30 ლარი / 5 ცალი – 6.50 ლარი

ბელოდეზი

0 out of 5
(0)

ნატრიუმის ჰიპოქლორიდის 5.2% ხსნარი.

დევიტ C

0 out of 5
(0)

ძლიერმოქმედი სადევიტალიზაციო პასტა პარაფორმალდეჰიდის ფუძეზე.

დენტინის პასტა დროებითი

0 out of 5
(0)

შემადგენლობა: თუთიასულფატური ცემენტის ფხვნილი, მღებავი ნივთიერება, პლასტიფაქტორი.

შეფუთვა: 50 გრ.

ენდოგელი #2 ედტა

0 out of 5
(0)

არხების ქიმიურ-მექანიკური დასამუშავებელი გელი. გელი #2 ედტა, პეროქსიდი 10%.

შეფუთვა: 3 გრ.

ვიედენტი პასტა პასტა

0 out of 5
(0)

არხის მუდმივი საბჟენი მასალა. ეფექტურად გამოიყენება მწვავე, ქრონიკული პულპიტების და მწვავე აპიკალური პერიოდონტიტების მუდმივ საბჟენ მასალად გუდაპერჩასთან ერთად.

კრეზოდენტი

0 out of 5
(0)

არხის მუდმივი საბჟენი მასალა პარაქლორფენოლის ფუძეზე.

ტიედენტი

0 out of 5
(0)

ასტიმულირებს პერიაპიკალური ქსოვილების რეგენერაციას პროცესებს, უზრუნველყოფს ანთების საწინააღმდეგო მოქმედებას.

უნიცემი ცემენტი

0 out of 5
(0)

უნივერსალური თუთია ფოსფატური ცემენტი

Showing all 9 results